امروز و ساعت دقیقه می باشد. 

چرا می گویندخنده بر هر درد بی درمان دواست ؟!


ایا خنده بر هر درد بی درمان دواست؟

ads ads

ads ads

سئو و بهینه سازی : شمال سئو