امروز و ساعت دقیقه می باشد. 

افزایش حضور مردان حامله در زایشگاههای انگلیس +عکس


افزایش حضور مردان حامله در زایشگاههای انگلیس +عکس تحقیقات جدید پزشکی نشان میدهد که ۲۰ هزار مرد در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خواستار مراجعه به بخش زایمان شدند. بنا به این گزارش ۱۷ هزار نفر به صورت علنی از خدمات بخش زایمان خواستار رسیدگی و مراقبت از کودک درون شکم خود شدند.به گزارش فان […]

ads ads

ads ads

سئو و بهینه سازی : شمال سئو